Hoeveel tijd kost thuisonderwijs?

Naast vragen over de wettelijke mogelijkheden voor thuisonderwijs, vragen ouders zich vaak ook af hoeveel tijd dat thuisonderwijs nu eigenlijk kost?

Heel begrijpelijk dat je daar een antwoord op wilt in je zoektocht naar goed onderwijs voor je zoon of dochter.

2 uur per dag

Op veel thuisonderwijsblogs en in boeken over thuisonderwijs, vind je de inschatting dat thuisonderwijs geven ongeveer 2 uur per dag kost. Binnen die twee uur, per kind, zou je alle stof mee kunnen geven die kinderen van diezelfde leeftijd ook op de Nederlandse basisschool leren. Dit lijkt wellicht kort, maar dat is één van de voordelen van één-op-één onderwijs.

Levensvisie

Welke levensovertuiging je hebt, kan een behoorlijke invloed hebben op hoeveel uur je per dag actief thuisonderwijs geeft. Vind jij het van levensbelang dat je kind elke dag 2 uur Bijbelstudie doet, viool leert spelen en vloeiend Esperanto beheerst, dan ziet de dagindeling er anders uit dan wanneer je het Nederlandse basisschoolcurriculum eigenlijk al teveel informatie vindt voor je kind.

Onderdeel van onze levensvisie is dat onderwijs en “het leven” niet los van elkaar staan, maar honderd procent verbonden zijn. Je leert van het leven. Je leert dóór te leven. Leren is er de hele dag, voor elk mens, op elke leeftijd.

Dan klinkt de vraag “hoeveel tijd kost thuisonderwijs?” meteen ook heel vreemd. Hoeveel tijd kost een baby? Hoeveel tijd kost een peuter, een kleuter? En een puber dan, ben je daar meer of minder tijd aan “kwijt”?

Ik sta, als moeder, ’s ochtends op met mijn kinderen om 6 uur en om 19 uur ’s avonds liggen zij weer in bed. Daartussen brengen ik en mijn partner, afwisselend of samen, onze tijd met hen door. Dan zou een antwoord dus kunnen zijn: 13 uur per dag (en nog een boel uren ’s nachts als we de wakkere kids meerekenen)

Tegelijkertijd bestaat ons stukje “schoolwerk” al een paar jaar maar uit een klein deel van die dagen: inderdaad ongeveer 2 uur per dag. Daarin leren we de kinderen actief rekenen, lezen, schrijven en andere “schoolse” vakken.

Hoeveel tijd levert schoolonderwijs jou op?

Een interessantere vraag wordt dan om de tijdsinvestering van jou af te zetten tegen schoolonderwijs. Dan krijg je een idee hoe je het bijvoorbeeld met inkomsten moet doen als je thuisonderwijs geeft.

Een basisschoolkind gaat van ongeveer 8.30 tot 14.30 naar school. Die tijden verschillen, maar dit is vrij gebruikelijk. Op woensdag is er vaak een kortere dag, van 8.30 tot 12 uur. Elke dag ben je zelf waarschijnlijk ongeveer minstens 2 x 15 minuten van die tijd kwijt met terugfietsen van het wegbrengen en heenfietsen voor het ophalen (en kletsen met andere ouders op het schoolplein).

Even rekenen levert dan dit op : 5,5 uur x 4 dagen + 1 dag x 3 uur = 25 uur per week, ongeveer 40 weken per jaar. Minus nog wat studiedagen, dagen dat je aan ouderparticipatie geacht wordt te doen, ouderavonden en luizen-moeder-activiteiten die je wellicht wilt doen, maar die rekenen we even niet mee.

25 uur per week x 40 weken = 1000 uur, gedeeld door 52 weken, levert schoolonderwijs je dus gemiddeld per week ongeveer 19 versnipperde uren op waarop je schoolgaande kind niet thuis is.

Doe deze rekensom vooral als jouw beoogde basisschool andere uren hanteert. Soms hebben kleuters bijvoorbeeld vrijdagmiddag ook vrij, of de hele woensdag, of is er een continurooster, of wil je je kind ophalen voor de lunch (en heb je dus minder uren per dag). Door het overzichtelijk voor jezelf te maken, krijg je een beter idee wát je nu eigenlijk tegen elkaar afzet, als je over de uren die thuisonderwijs versus schoolonderwijs ‘kosten’ nadenkt.

Overweging

De overweging kan dan worden of je die 19 uur per week zonder je schoolleeftijdkind perse nodig hebt, of dat je die op een andere manier kunt ondervangen. Misschien kun je een gastouder aan huis zoeken, een fijne oppas, uitwisselen met een ander thuisonderwijsgezin, opa en oma lief aankijken, je ouderschapsverlof opnemen, elke avond 3 uur werken, minder gaan werken of op een andere manier creatief omgaan met je gezinssituatie.

De tijd vóór je kind 4 jaar wordt, heb je deze afweging ook gemaakt. Toen heb je besloten óf en hoeveel je kind naar de peuterspeelzaal of kinderopvang ging. Die afweging kun je nu opnieuw maken.

Sparren?

Als je wilt sparren over deze overwegingen, of je hebt nog meer vragen, neem dan gerust contact met me op. Dat kan gemakkelijk via +31 611205531 Whatsapp/Telegram 🙂

Plaats een reactie